Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna UsługiUsługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

 •  

  Nasza firma świadczy także usługi kadrowo-płacowe, w zakres których wchodzą:  

  - obsługa kadrowa:

  • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
  • prowadzenie akt osobowych pracownika;
  • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
  • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
  • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

   

  - obsługa płacowa:

  ·        sporządzanie list płac z umów o pracę;

  ·        sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;

  ·        sporządzanie druków ZUS RMUA;

  ·        sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;

  ·        sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);

  ·        sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

  siedziba:

  Biuro Rachunkowe B.J.

  ul. Łąkowa 27 B lok. 22

  90-554 Łódź

   

  tel.  + 48 609 152 880

   

  e-mail: info@biurobj.pl