Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna UsługiUsługi księgowe

Usługi księgowe

 •  

  W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się:  - prowadzenie ksiąg rachunkowych:

  ·        opracowanie zakładowego planu kont;

  ·        bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;

  ·        sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);

  ·        prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;

  ·        sporządzanie bilansów, rachunków wyników;

  ·        okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP;

  ·        przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;

  ·        konsolidację sprawozdań finansowych.

  - prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

  ·        bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;

  ·        sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);

  ·        prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;

  ·        bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;

  ·        sporządzanie rozliczeń rocznych.

  - ewidencja przychodów:

  ·        miesięczne naliczanie podatku (PPE);

  ·        bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);

  ·        sporządzanie rozliczeń rocznych.

  - raportowanie:

  ·        przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych;

  ·        opracowanie raportów w językach obcych - zgodnie z wymogami Klienta.


   

  siedziba:

  Biuro Rachunkowe B.J.

  ul. Łąkowa 27 B lok. 22

  90-554 Łódź

   

  tel.  + 48 609 152 880

   

  e-mail: info@biurobj.pl